Bridgeclub The Two Bridges

De inhoud van deze Privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. U kunt de meest recente versie van de Privacyverklaring eenvoudig raadplegen via onze website. (www.thetwobridges.nl)

Bridgeclub The Two Bridges, spelend in Nieuw-Amsterdam/Veenoord, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw relatie met ons
Indien u lid wordt van bridgeclub The Two Bridges, levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens en contactgegevens. Deze persoonsgegevens voeren wij in onze ledenadministratie in.  

Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen om ons doel (bridge te kunnen organiseren, beoefenen en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

  • onze clubavond en onze overige activiteiten of het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;
  • de uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en -uitslag);
  • de website van de club;
  • de organisatie van bridge-gerelateerde opleidingen;
  • onze financiële administratie (contributies etc.).

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub bridge te organiseren, te beoefenen en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten  worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en correctie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u een vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze clubsecretaris.