Welkom op de website van de bridgeclub

“The Two Bridges”

Van het tweelingdorp  Nieuw Amsterdam en Veenoord.

Bent u op zoek naar een  gezellige bridgeclub dan bent u bij ons aan  het juiste adres.

Seizoen  2023-2024

 

Informatie voor de (nieuwe) leden van de bridgeclub “TheTwo Bridges” Nieuw Amsterdam/Veenoord

  

 

Na de ALV van 5 september 2023 hierbij de samenstelling van het bestuur voor het seizoen 2023-2024 en hun taken.

Het bestuur

Voorzitter:               Klaas Hoonakker   tel.: 0591-634320/06 40154013

Secretaris:               Teun de Vries          tel.: 0591-552932/06 24778297

Penningmeester:    Lucia Meijering      tel.: 0591-551346

Lid:                           Geertje Ahlers        tel.: 0591-552505

De Technische Commissie 

Voorzitter TC:         José Limonard.

TC leden:                Sien Hoekman, Jan Schreiner, Ernst Aukema en Geertje Ahlers.

De Technische Commissie organiseert de wedstrijden op dinsdagavond en vrijdagmiddag  en maakt de indeling.

Wedstrijdleider voor de dinsdagavond zie speelschema dinsdag.

Wedstrijdleider voor de vrijdagmiddag  zie speelschema vrijdag.

Onze club

Onze club bestaat sinds september 1987 en heeft gemiddeld 60 leden.

Wij spelen in het Dorpshuis “De Veurkamer “   Karel Palmstraat  195,  7833 GV Nieuw-Amsterdam.

Voor aanvang van het nieuwe seizoen is er een algemene ledenvergadering. Deze wordt altijd gehouden op de 1e dinsdag van september. Na afloop is er vrij bridgen.

De speeldagen zijn dinsdagavond aanvang 19.30 uur en vrijdagmiddag aanvang 13.30 uur.

Het seizoen loopt van september tot eind april.

Per half uur worden er 4 spellen gespeeld. In totaal worden op de dinsdag 6 ronden gespeeld en op de vrijdag 5 ronden.

Er is een klok aanwezig om de tijd te bewaken.

Na 25 minuten zal er een tijdsignaal klinken en mag er niet meer met een nieuw spel worden begonnen. Op de dinsdagavond en op de vrijdagmiddag wordt er in 1 lijn gespeeld.

 

Aan het eind van het seizoen wordt op de slotdrive bekend gemaakt wie de clubkampioenen  zijn geworden.

Naast de competitie loopt er ook een slemcompetitie. Hiervan worden ook op de slotdrive de winnaars bekend gemaakt en aan de winnaars van de dinsdagavond de Lammert Joustra wisselbokaal  en van de vrijdagmiddag de  Suze Ruhé wisselbokaal uitgereikt.

Contributie.

De contributie bedraagt € 30,- p.p. per jaar.

Dit kan overgemaakt worden op onze bank- reknr:  NL 35 RBRB 0898 238 706 t.n.v. de bridgeclub “The Two Bridges”

 

Het bestuur en technische commissie wensen U veel bridge plezier.

Secretariaat

T de Vries

Vooronder 2

7833DJ  Nieuw-Amsterdam

Tel.      0591-552932

Mob.    06 2477 8297

Mail.    tdevries50@gmail.com

Mocht u nog verdere vragen hebben neem dan  gerust contact met ons op.