Bridge wetenswaardigheden

Inhoud:   Inleiding. Bridgregels. Bridgedrives. Bridgelessen. Bridgevragen. Bridge-etiquette.

Inleiding: 

Er is een idee gevormd om regelmatig een nieuwsbrief onder de leden te versturen met kleine artikeltjes ter verdieping of zomaar wat wetenswaardigheden. 

Het is een nieuwsbrief voor en door de leden. Wij verwachten dan ook  inbreng van die leden. 

Het is niet de bedoeling een nieuw bridge tijdschrift uit te geven. 

Tevens moet het niveau laagdrempelig zijn. Meer in de sfeer van ‘O ja dat is waar ook!’ Heeft u iets dat voor publicatie in aanmerking komt schrijf dit aan mailadres:

bridgenieuws@gmail.com . 

In elke uitgave zal nader worden ingegaan op een spelregel.

Voorbeelden:

  • Hoe en wanneer moet je een kaart  snijden?
  • Hoe en wanneer gebruik je de stopkaart en alert kaart?
  • Waarom kom je uit met de hoogste van de serie?

Verder:

  • Uitleg van een conventie.
  • Iets wat je aan de bridgetafel hebt meegemaakt.
  • Is het verstandig om onder het aas uit te komen?

Enz. enz. enz.

Bridgeregels:

We kiezen deze keer voor:

Het gebruik van de stopkaart: 

De stopkaart geeft de  volgende speler extra denkpauze zonder dat deze oneigenlijke informatie geeft. 

Gebruik van een stopkaart: Altijd bij een sprongbod. Ook bij een twee-opening.

Na 10 seconden stopkaart weg en dan verder bieden. 

Bridge wetenswaardigheden

Bridgedrives:

De eerstvolgende bridgedrive is van Bridgeclub Sleen en wel op 3 november in zaal Wielens te Noord-Sleen. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de inschrijving hiervoor al gesloten. 

Bridgelessen:

Kent u iemand in uw omgeving die bridgelessen wil volgen? Hiervoor zijn bij onze clubs voldoende mogelijkheden. Vraag het na bij uw club. Uw club heeft graag nieuwe leden. 

Bridgevragen:

Wanneer gebruik je een alertkaart?

Een alertkaart wordt gebruikt wanneer een niet-natuurlijke bieding wordt gedaan. Een z.g. conventionele bieding dus. 

Een natuurlijke bieding laat zien wat men heeft.. Welke kleur en een indicatie over de hoeveelheid punten. Een conventionele bieding daarentegen is een bieding met een afspraak. 

Meestal houdt dit een vraag in of een gebod om een bepaalde kleur te bieden. Denk aan: Voorbereidend 1 klaveren, Staymann of Jacoby. Een negatief of ondersteunend doublet etc. 

Wanneer men een conventionele bieding doet, moet de partner dit alerteren!

Wanneer het bieden op 4-niveau is hoeft men niet meer te alerteren.   

Bridge-etiquette:

De vijf-minuten bel.

De vijf-minuten bel is ingesteld om de spelers erop te attenderen dat de speelronde bijna afgelopen is. Als de bieding al afgerond is kan men rustig het spel verder afmaken. Echter,  wanneer er nog geboden moet worden is het goed met elkaar te overleggen of men het spel nog zo snel kán en  wíl spelen. Houdt er rekening mee dat het voor beginnende spelers heel onplezierig is om onder tijdsdruk te spelen. 

De volgende rondespelers kunnen zo na de wisselbel zonder te wachten aan de speeltafel aanschuiven, dit bevordert de rust in de speelzaal…

bridgenieuws@gmail.com  wacht op uw inbreng en vragen……

Tweemaandelijkse nieuwsbrief van vier bridgeclubs: BC The Two Bridges, BC Oosterhesselen, BC  Lodgi en BC Sleen 1e jaargang, seizoen 2019-2020, no. 1 Stuur uw inbreng en vragen naar: bridgenieuws@gmail.com