Informatie voor de (nieuwe) leden van de bridgeclub “The Two Bridges” te Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

Na de ALV van 3 september j.l hierbij de samenstelling van het bestuur
voor het seizoen 2019-2020 en hun taken.

Het bestuur:
Het bestuur bestaat uit 5 leden:
Voorzitter:                Ernst Aukema, tel: 0524-856243 Mob. 06 53359215
Secretaris:                Teun de Vries, tel: 0591-552932. Mob. 06 24778297
Penningmeester:     Lucia Meijering, tel: 0591-551346.
Leden:                       Sien Rooseboom tel 0591-551235 

                                    Geertje Ahlers tel 0519-552505
Hieronder de verdere organisatie binnen onze vereniging.

De Technische Commissie:
Voorzitter:                Be Meijer. 

Technische commissie voor de dinsdagavond:

Wedstrijdleider:                Bé Meijer.

Tecnische assistentie:       Sien Hoekman.
Leden:                                  Henri Peters, Henk Huizing en Jan Schreiner.
Afmelden bij Sien Hoekman tel: 0591-303915  of 06-30314120 en per e-mail naar twobridges2016@hotmail.com
Afmelden kan t/m maandagavond 19.00 uur

Tecnische commissie  voor de vrijdagmiddag :

Wedstrijdleider:                   Ernst Aukema

Tecnische assistentie           Geertje Ahlers.
Afmelden t/m donderdagavond 19.00 uur of per email bij :
E: Ernst Aukema tel. 0524-856243 of 0653359215 e.e.aukema@hccnet.nl
G: Geertje Ahlers tel. 0591-552505 of 0653260220 r.ahlers@lijbrandt.nlinsdagavond.

Onze club
Onze club bestaat sinds september 1987 en heeft gemiddeld 80 leden.

Wij spelen in het Cultureel Centrum De Schalm, Ringlaan 54 te Nieuw-Amsterdam. De speeldagen zijn dinsdagavond aanvang 19.30 uur en vrijdagmiddag aanvang 13.30 uur.

Het seizoen loopt van september tot eind april. Per half uur worden er 4 spellen gespeeld. In totaal worden er 6 rondes gespeeld. Er is een klok aanwezig om de tijd te bewaken. Na 25 minuten zal er een signaal  klinken en mag er niet meer met een nieuw spel worden begonnen.

Op de dinsdagavond wordt er in 2 lijnen gespeeld en op vrijdagmiddag  is er 1 lijn. Aan het eind van de eerste ronde zorgen 2 personen  voor een tweede kopje koffie of thee. Hiervoor is een rooster samengesteld die bij de ingang v/d zaal hangt.

Voor de dinsdagavondcompetitie vind er na 5 competitie avonden een promotie en degradatie plaats. Aan het eind van het seizoen wordt op de slotdrive bekend gemaakt wie de clubkampioenen zijn geworden.

Naast de competitie loopt er ook een slemcompetitie. Ook hiervan  worden op de slotdrive de winnaars  bekend gemaakt en aan deze winnaars wordt de z.g. “Lammert Joustra Slembokaal ” overhandigd.
Naast de competitieavonden zijn er de kerst-   paas  en  slotdrive.
In de maanden mei en juni wordt er op dinsdagavond een zomerdrive georganiseerd die ook voor niet leden toegankelijk is.
Ledenvergadering.
Voor aanvang van het nieuwe seizoen is er een ledenvergadering . Deze wordt altijd gehouden op de eerste dinsdag in september.
Contributie.
De contributie bedraagt € 30,- p.p. per jaar. Dit kan overgemaakt worden op onze bankreknr: NL 35 RBRB 0898238706 t.n.v. de bridgeclub “The Two Bridges”
We wensen u veel bridgeplezier.
Namens het bestuur.
Secretariaat
T de Vries
Vooronder 2
7833DJ Nieuw-Amsterdam
Tel. 0591-552932
Mob. 06 2477 8297
Mail. tdevries50@gmail.com