Informatie voor de (nieuwe) leden van de bridgeclub “The Two Bridges” te Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

Na de ALV van 3 september j.l hierbij de samenstelling van het bestuur
voor het seizoen 2019-2020 en hun taken.

Het bestuur:
Het bestuur bestaat uit 5 leden:
Voorzitter:                Klaas Hoonakker tel: 0591-634329        

Secretaris                 Teun de Vries, tel: 0591-552932/ 06 24778297
Penningmeester:      Lucia Meijering, tel: 0591-551346.
Leden:                      Geertje Ahlers tel 0519-552505

Hieronder de verdere organisatie binnen onze vereniging.

De Technische Commissie:
Voorzitter:               Jose Limonard 

Technische commissie voor de dinsdagavond:   Jose Limonard, Jan Schreiner, Sien Hoekman.

Technische commissie  voor de vrijdagmiddag :  Ernst Aukema en Geertje Ahlers.

Onze club bestaat sinds september 1987 en heeft gemiddeld 80 leden.

Wij spelen in het Dorpshuis “De Veurkamer” , Karel Palmstraat  195, 7833 GV  Nieuw Amsterdam.

De speeldagen zijn dinsdagavond aanvang 19.30 uur en vrijdagmiddag aanvang 13.30 uur.

Het seizoen loopt van september tot eind april. Per half uur worden er 4 spellen gespeeld. In totaal worden er 6 rondes gespeeld. Er is een klok aanwezig om de tijd te bewaken. Na 25 minuten zal er een signaal  klinken en mag er niet meer met een nieuw spel worden begonnen.

Op dinsdagavond en op vrijdagmiddag  wordt er in 1 lijn gespeeld.

 Aan het eind van het seizoen wordt op de slotdrive bekend gemaakt wie de clubkampioenen zijn geworden.

Naast de competitie loopt er ook een slemcompetitie. Ook hiervan  worden op de slotdrive de winnaars  bekend gemaakt en aan deze winnaars wordt de z.g. “Lammert Joustra Slembokaal ” overhandigd.
Naast de competitieavonden zijn er de kerst- en slotdrive.

Ledenvergadering.
Voor aanvang van het nieuwe seizoen is er een ledenvergadering . Deze wordt altijd gehouden op de eerste dinsdag in september.
Contributie.
De contributie bedraagt € 30,- p.p. per jaar. Dit kan overgemaakt worden op onze bankreknr: NL 35 RBRB 0898238706 t.n.v. de bridgeclub “The Two Bridges”
We wensen u veel bridgeplezier.
Namens het bestuur.
Secretariaat
T de Vries
Vooronder 2
7833DJ Nieuw-Amsterdam
Tel. 0591-552932
Mob. 06 2477 8297
Mail. tdevries50@gmail.com