Informatie voor de (nieuwe) leden van de bridgeclub

 “The Two Bridges”  te Nieuw-Amsterdam/Veenoord.

 

Na de ALV van 4 september j.l hierbij de nieuwe samenstelling van het bestuur voor het seizoen 2019-2020 en hun taken.

Het bestuur

Bestaat uit 5 leden:

  • Voorzitter:            Ernst Aukema tel.: 0524-856243
  • Secretaris:             Teun de Vries  tel.: 0591-552932
  • Penningmeester: Lucia Meijering  tel.: 0591-551346
  • Lid:      Sien Roseboom tel.: 0591-551235
  • Lid:      Geertje Ahlers  tel.: 0591-552505

Hieronder de verdere organisatie binnen onze vereniging.

De Technische Commissie

Voorzitter: Be Meijer,

Leden zijn Henri Peters en Sien Hoekman

De technische Commissie organiseert de wedstrijdavonden/middagen en maakt de indeling.

 

Dinsdagavond.

Wedstrijdleider voor de dinsdagavond is Be Meyer, technisch ass. Sien Hoekman.

Afmelden kan tot maandagavond 19.00 uur bij Sien Hoekman tel: 0591-303915 /06-30314120 of mail twobridges2016@hotmail.com

Voor meer details zie document afmeldinstructies voor de dinsdag. 

Vrijdagmiddag.

Wedstrijdleider voor de vrijdagmiddag is Ernst Aukema, technisch assistent Geertje Ahlers. Afmelden  kan t/m donderdagavond 19.00 uur op telefoonnummer 06-53359215 of per e-mail  e.e.aukema@hccnet.nl

 Contributie.

De contributie bedraagt € 30,- p.p. per jaar. Dit kan overgemaakt worden op onze bank- reknr: NL 35 RBRB 0898238706 t.n.v. de bridgeclub “The Two Bridges”

Onze club

Onze club bestaat sinds september 1987 en heeft gemiddeld 80 leden. Wij spelen in het Cultureel Centrum De Schalm, Ringlaan 54 te Nieuw-Amsterdam. De speeldagen zijn dinsdagavond aanvang 19.30 uur en vrijdagmiddag  aanvang 13.30 uur. Het seizoen loopt van september tot eind april. Per half uur worden er 4 spellen gespeeld. In totaal worden er 6 rondes gespeeld. Er is een klok aanwezig  om de tijd te bewaken. Na 25 minuten zal er een tijdsignaalklinken en mag er niet meer met een nieuw spel worden begonnen. Op de dinsdagavond wordt er in 2 lijnen gespeeld en vrijdagsmiddags is er 1 lijn. Aan het eind van de eerste ronde gaan er 2 personen rond voor een tweede kopje koffie of thee. Hiervoor is een rooster samengesteld, die bij de ingang v/d zaal hangt. 

Voor de dinsdagavondcompetitie vind er na 5 competitie avonden een  promotie en degradatie plaats.

Naast de competitie avonden zijn er de kerst-, de paas- en de slotdrive.

In de maanden mei en juni wordt er op dinsdagavond een zomerdrive georganiseerd die ook voor niet leden toegankelijk is.

Ledenvergadering.

Voor aanvang van het nieuwe seizoen is er een ledenvergadering . Deze wordt altijd gehouden op de eerste dinsdag in september.

We wensen u veel bridgeplezier.